Aktuality

Sametové posvícení

17.11. jste měli možnost potkat satirický průvod v maskách, humorně reflektující současnou společnost a její problémy: Sametové posvícení.

http://www.sametoveposviceni.cz/aktuality/

(Pokračování textu…)

Magické osmičky

Přelomové okamžiky československých dějin 1918, 1938, 1948, 1968

Ve dnech 19. a 22. října proběhly projektové dny k důležitým okamžikům českého státu, kdy si studenti prostřednictvím filmů z cyklu České století se svými pedagogy připomněli klíčová rozhodnutí v českých dějinách.
Filmy, rozbory, pracovní listy pak doplnila beseda, na niž pozvání přijali pamětníci i přední čeští historici: doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., PhDr. Petr Koura, Ph.D., Mgr. Jaroslav Cuhra, Ph.D., PhDr. Petr Blažek, Ph.D., režisér filmů České století - Mgr. Robert Sedláček, Mikuláš Kroupa,DiS, PhDr. Hanka Mullerová, CSc., Michal Šmíd.

(Pokračování textu…)

Týden vědy. Přednáška prof. Hilského v Městské knihovně

pondělí 5.11. 2018 půjdou v rámci Týdne vědy třídy kvinta A,B, 1.C, 3.C, 4.C s vyučujícími M. Mořická, J. Kodrová a Z. Segi na přednášku prof. Hilského do Městské knihovny. Sraz před školou v 10.00, návrat do výuky do 12.00.
(Pokračování textu…)

Platba zálohy Irsko 2019:

Prosíme účastníky zájezdu do Irska o zaplacení zálohy 5 000 Kč do 15.11.2018

Na účet:
2001740288/6000

Ředitelské volno

Ředitelka školy vyhlašuje na 3.1. a 4. 1. 2019 ředitelské volno z technických důvodů.

Magické osmičky Přelomové okamžiky československých dějin 1918, 1938, 1948, 1968 projektový den 19. 10. a 22. 10. 2018

Projektový den 19.10. a 22.10. 2018

Po stopách císařské Vídně a rakouské umělecké bohémy (historická exkurze) – studenti septim a 3. c

Program:
den: návštěva císařského sídla Hofburg, prohlídka říšských korunovačních klenotů (Schatzkammer), pěší procházka centrem Vídně: Am Hof, Stephansdom, Kapucínská krypta, česká dvorská kancelář, orloj, opera, večerní procházka centrem Vídně.
den: zámek Schonbrunn – prohlídka interiéru i zahrad, letohrádek Belvedere - sídlo Evžena Savojského, Schwarzenberský palác, muzejní čtvrť - akce Dlouhá muzejní noc (všechna muzea za cenu jedné vstupenky, otevřeno do jedné hodiny po půlnoci)
den: prohlídka architektonických skvostů arch. H. Hundertwassera, kostel Karla Boromejského, Albertina (stálá expozice, aktuální výstava - Monet), Hofgarten, císařské skleníky, pavilon Secese, Nashmarkt, okruh Ringstrasse.

(Pokračování textu…)

Exkurze do archeoparku ve Všestarech

Ve čtvrtek 13. září se kvinty zúčastnily exkurze do archeoparku ve Všestarech. Exkurze ještě čeká 1.C, pro niž se uskuteční ve středu 26. září. Sraz je v 8:00 na hlavním nádraží ve spodním patře u knihkupectví.

(Pokračování textu…)

Klub mladých diváků

Kvůli státnímu svátku a následnému víkendu je letos značně zkrácená lhůta k přihlášení do KMD. Proto zájemci o členství v KMD musí nejpozději do 20. září zaplatit 640.- Kč na účet č. 2001740288/6000 – (je nutné uvést vaše jméno).
Jen ti, kteří budou mít zaplacené příspěvky, mohou být přihlášeni.


Členství v KMD umožňuje návštěvu 6 divadelních představení během školního roku za celkovou cenu 640.- Kč. Divadelní představení probíhají ve večerních hodinách ve všední dny od pondělí do čtvrtku.
Do Klubu mladých diváků je možno se přihlásit 11. září o velké přestávce ve sborovně u prof. Müllerové. Zároveň bude možné zaplatit členský příspěvek 640.- Kč.
Zájemci o KMD mohou rovněž zaplatit na účet č. 2001740288/6000.
Peníze je nutné zaplatit co nejdříve, abychom mohli do 30. září podat přihlášku a mohli tak co nejdříve začít chodit do divadel. Přihláška do klubu ZDE
H. Müllerová

EXKURZE DO ARCHEOPARKU VŠESTARY PRO KVINTY A 1.C

Exkurze se uskuteční pro kvintu A a kvintu B ve čtvrtek 13. září 2018, pro 1.C ve středu 26. září 2018.
Pro všechny třídy bude časový harmonogram stejný: sraz v 7:50 na hlavním nádraží ve spodním patře u knihkupectví, návrat do Prahy na hlavní nádraží vlakem v 16:49 nebo 17:49 (podle toho, který vlak stihneme - záleží na případném protažení programu). Cena: 350 Kč (vstupné + doprava)- vyberou pokladníci tříd. V archeoparku studenti absolvují prohlídku vnějšího a vnitřního areálu s odborným výkladem, zde si prohlédnou modely pravěkých sídlišť a nástrojů, rekonstrukce staveb atd. a poté je čeká ještě hodinový praktický program archeologie, kde by si měli vyzkoušet v praxi práci archeologa. Internetové stránky archeoparku: http://archeoparkvsestary.cz/

Zájezd do Irska a Severního Irska duben/květen 2019

Pro koho: kvarty a starší
Kolik: cca 14 500,- Kč
Informace: prof. Drobná (Velký kabinet jazyků 1. patro)

Program s přihláškou: ZDE

Po stopách císařské Vídně a rakouské umělecké bohémy (historická exkurze )

Studijně‑poznávací třídenní pobyt ve Vídni 5. - 7. října 2018 (pátek - neděle), určeno pro septimy a třetí c. Historický výklad ve Vídni:  J. Kodrová/ J. Havlík; za vyučující německého jazyka: T. Meinczingerová/ J. Kosová

Bližší informace najdete Zde

Přednáška Jiřího Pospíšila

Týdny mediálního vzdělávání – O pravdu?

Beseda s investigativním novinářem časopisu Respekt Ondřejem Kundrou
V pondělí 28. května 2018 od 14.15 se studenti sexty B, druhé C a vybraní studenti sexty A v rámci Týdnů mediálního vzdělávání společnosti Jeden svět na školách zúčastnili projekce filmu Co dokáže lež a besedy s novinářem časopisu Respekt Ondřejem Kundrou. Učebna č. 10, předpokládaný konec v 16.00.

(Pokračování textu…)

Exkurze do Kutné Hory

úterý 17. dubna se konala pro studenty sekund exkurze do Kutné Hory. Během ní studenti navštívili unikátní kapli s kostnicí v Sedlci, autentický středověký důl, chrám svaté Barbory - jedinečnou památku jagellonské gotiky - a královský palác Vlašský dvůr, ve kterém se nacházely původní mincovny, v nichž se razil Pražský groš, jedno z nejvýznamnějších platidel středověku.

(Pokračování textu…)