Pro přijaté uchazeče/jejich rodiče

15. 5. 2024 budou na webových stránkách zveřejněny výsledky přijímacího řízení, ze kterých vyplyne, kteří uchazeči jsou přijati na naše gymnázium.
16. 5. 2024 od 17.00 budeme pořádat schůzku pro rodiče přijatých žáků budoucí primy za účelem výběru druhého cizího jazyka - FJ, ŠJ, NJ. Účast rodičů přijatých uchazečů je velmi nutná.
27. 5. 2024 od 16.00 budeme pořádat schůzku pro přijaté žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého studia a jejich rodiče za účelem výběru druhého cizího jazyka - FJ, ŠJ, NJ. Během schůzky budou přítomni vyučující těchto jazyků. Účast přijatých uchazečů je velmi nutná.