DAME I MEDIA

Ve dnech 12.‑14. února 2020 proběhl dvoudenní mediální workshop pro sexty a 2. C. Studenti měli možnost za pomoci materiálů Mediálního vzdělávání JSNS a zážitkové hry VOŠP se více seznámit s fungováním publicistiky, což jim umožní kritičtěji přemýšlet o textech a médiích.