Informace k současné epidemiologické situaci

Vážení rodiče,

žádáme Vás, aby žáci nechodili v současné době do školy, pokud budou vykazovat známky respiračního onemocnění.  V případě, že by se Vaše dítě (nebo někdo z jeho  blízkých)  vyskytlo v karanéně nebo v podezření na nákazu koronavirem,  neprodleně informujte třídního učitele, abychom mohli učinit další kroky k ochraně zdraví žáků školy.

http://www.msmt.cz/doporuceni‑pro‑skoly‑ke‑koronaviru

Jana Drake, 9. 3. 2020