Klub mladých diváků

Kvůli státnímu svátku a následnému víkendu je letos značně zkrácená lhůta k přihlášení do KMD. Proto zájemci o členství v KMD musí nejpozději do 20. září zaplatit 640.- Kč na účet č. 2001740288/6000 – (je nutné uvést vaše jméno).
Jen ti, kteří budou mít zaplacené příspěvky, mohou být přihlášeni.


Členství v KMD umožňuje návštěvu 6 divadelních představení během školního roku za celkovou cenu 640.- Kč. Divadelní představení probíhají ve večerních hodinách ve všední dny od pondělí do čtvrtku.
Do Klubu mladých diváků je možno se přihlásit 11. září o velké přestávce ve sborovně u prof. Müllerové. Zároveň bude možné zaplatit členský příspěvek 640.- Kč.
Zájemci o KMD mohou rovněž zaplatit na účet č. 2001740288/6000.
Peníze je nutné zaplatit co nejdříve, abychom mohli do 30. září podat přihlášku a mohli tak co nejdříve začít chodit do divadel. Přihláška do klubu ZDE
H. Müllerová