Rozřazení přijatých žáků čtyřletého studia z AJ

Rozřazení do skupin podle úrovně znalostí anglického jazyka proběhne v pátek 14. 6. od 14.00.
Náhradní termín pro žáky, kteří se nemohou prvního termínu zúčastnit, je 26. 6. v 8.00.