Informatika pro kvinty

Učebnice

Kontrolujte prosím známky

které jsem zapsal do Školy online.