Výměnný program pod názvem „Čí je to město“

Ve čtvrtek 26.9. přivítá škola dva německé studenty z Hamburku. Jejich návštěva je součástí výměnného programu pod názvem "Čí je to město" organizovaného Koordinačním centrem Tandem a MŠMT. Výměnnými partnery našich hostů jsou Filip Ludvík (VII.a) a Vojta Šedivý (VII.b), kteří úspěšně prošli výběrovým řízením.