Výuka od 14.12. 2020 

NG:

V týdnu od 14.12. do 18. 12. se budou ve škole prezenčně učit primy a sekundy, tercie a kvarty mají výuku distanční.

VG:

Od 14.12. do 18.12. bude prezenční výuka pro sextu A, 2.C, septimu A,B a 3.C, distanční výuku bude mít kvinta A,B, 1.C a sexta B.

Maturitní ročník má výuku pouze prezenční.

Výuka bude podle korona rozvrhu v kmenových učebnách. Hygienická opatření zůstávají v platnosti.