Gymnázium prof. Jana Patočky

Forma studia

  • Dvě třídy na 8‑leté větvi
    (pro žáky z pátých tříd ZŠ)
  • Jedna třída na 4‑leté větvi
    (pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou)

Studium v obou větvích je všeobecně zaměřené, s možností profilace od septim/třetího ročníku v rámci velkého výběru odborných seminářů.

Kapacita

Současná kapacita gymnázia je 20 tříd - 16 tříd osmiletého studia, v každém ročníku 2 třídy, a 4 třídy čtyřletého studia, po jedné třídě v každém ročníku.

Gymnázium využívá dvě budovy. Většina výuky je soustředěna do hlavní budovy v Jindřišské 36 a část výuky maturitních ročníků probíhá v budově v Jeruzalémské 9.

Cizí jazyky

Všichni žáci studují angličtinu, jako další jazyk mají na výběr němčinu, španělštinu a francouzštinu. Od kvarty na osmileté větvi je součástí studia latina. Jazykové skupiny jsou děleny přes celý ročník podle aktuální úrovně. V rámci jazykového vzdělávání nabízíme zahraniční výjezdy, jazykové kempy a přípravu na certifikované zkoušky. Anglickou konverzaci ve vyšších ročnících vyučuje rodilý mluvčí.

Dostupnost

Škola se nachází v centru Prahy s dobrou dopravní dostupností, na všech linkách metra a v blízkosti vlakových nádraží.

Přijímací řízení na čtyřleté studium bylo ukončeno.

Informační schůzka pro rodiče přijatých uchazečů se koná 8.6. v 18.00.

 

Přijímací řízení na osmileté studium bylo ukončeno.

Informační schůzka pro rodiče přijatých uchazečů se koná 8.6. v 17.00.

Školní akce

  • Branně turistický kurz pro septimy a 3.c - So 4. 6. - So 11. 6.
  • Uzavření klasifikace za 2.pololetí - Po 20. 6. od 20:00 do 20:00

Aktuality
 

Sportovně turistický kurz

Byly přidány informace o Sportovně turistickém kurzu.

Předání maturitních vysvědčení

25.5.2016 v 9.00 na Staroměstské radnici- Brožíkova síň. Rodiče jsou srdečně zváni!

Focení tříd

26.5. - VI.A, I.A, II.B, III.B, IV.A, IV.B, V.A, V.B

27.5. - II.A, III.A, I.B, VI.B, 2.C, VII.A, VII.B, 1.C, 3.C