Gymnázium prof. Jana Patočky

Forma studia

  • Dvě třídy na 8leté větvi
    (pro žáky z pátých tříd ZŠ)  Obor vzdělávání: 79‑41‑K/81
  • Jedna třída na 4leté větvi
    (pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou) Obor vzdělávání: 79‑41‑K/41

Studium v obou větvích je všeobecně zaměřené, s možností profilace od septim/třetího ročníku v rámci velkého výběru odborných seminářů.

Kapacita

Současná kapacita gymnázia je 20 tříd - 16 tříd osmiletého studia, v každém ročníku 2 třídy, a 4 třídy čtyřletého studia, po jedné třídě v každém ročníku.

Gymnázium využívá dvě budovy. Většina výuky je soustředěna do hlavní budovy v Jindřišské 36 a část výuky maturitních ročníků probíhá v budově v Jeruzalémské 9.

Cizí jazyky

Všichni žáci studují angličtinu, jako další jazyk mají na výběr němčinu, španělštinu a francouzštinu. Od kvarty na osmileté větvi je součástí studia latina. Jazykové skupiny jsou děleny přes celý ročník podle aktuální úrovně. V rámci jazykového vzdělávání nabízíme zahraniční výjezdy, jazykové kempy a přípravu na certifikované zkoušky. Anglickou konverzaci ve vyšších ročnících vyučuje rodilý mluvčí.

Dostupnost

Škola se nachází v centru Prahy s dobrou dopravní dostupností, na všech linkách metra a v blízkosti vlakových nádraží.

pastelky

borders-2

Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36 - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz

Harmonogram školního roku 2016‑17

 

Pozor!! Uzávěrka přihlášek ke studiu je 1.března 2017

 

Přijímací zkoušky nanečisto

Opravené zkoušky budou k vyzvednutí v obálce se jménem  ve vrátnici školy  od 14.2.2017. Uchazeči, kteří navštěvují přípravné kurzy, dostanou opravené testy na hodině kurzu.

 

Školní akce

 

Aktuality

Nabídka volitelných předmětů a přihlášky pro žáky budoucích 3. a 4. ročníků

Seznam otevíraných seminářů:
Volitelné předměty na školní rok 2017‑2018. Septimy, 3.c
Volitelné předměty na rok 2017‑2018. Oktávy, 4.c

Přihlášky k volitelným (případně nepovinným) předmětům:
Přihláška k volitelným (případně nepovinným) předmětům pro školní rok 2017‑2018. Septimy, 3. ročník
Přihláška k volitelným (případně nepovinným) předmětům pro školní rok2017‑2018. Oktávy, 4. ročník

Sportovně‑turistický kurz

pro studenty III. ročníku
Místo: Nová Pec, Lipno na Šumavě
Termín: 10.‑17. června 2017

Bližší informace ke kurzu a přihláška:
Sportovně‑turistický kurz

Beseda s Václavem Moravcem

16. února 2017 jsme ve škole přivítali vzácného hosta - moderátora ČT pana
Václava Moravce, který besedoval se studenty vyššího gymnázia.

(Pokračování textu…)

Svoboda versus demokracie

V rámci programu CEVRO institutu proběhla 15. 2. 2017 první přednáška
prorektora  Ladislava Mrklase  pro studenty sext a 2.c.

(Pokračování textu…)