Gymnázium prof. Jana Patočky

Forma studia

  • Dvě třídy na 8‑leté větvi
    (pro žáky z pátých tříd ZŠ)
  • Jedna třída na 4‑leté větvi
    (pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou)

Studium v obou větvích je všeobecně zaměřené, s možností profilace od septim/třetího ročníku v rámci velkého výběru odborných seminářů.

Kapacita

Současná kapacita gymnázia je 20 tříd - 16 tříd osmiletého studia, v každém ročníku 2 třídy, a 4 třídy čtyřletého studia, po jedné třídě v každém ročníku.

Gymnázium využívá dvě budovy. Většina výuky je soustředěna do hlavní budovy v Jindřišské 36 a část výuky maturitních ročníků probíhá v budově v Jeruzalémské 9.

Cizí jazyky

Všichni žáci studují angličtinu, jako další jazyk mají na výběr němčinu, španělštinu a francouzštinu. Od kvarty na osmileté větvi je součástí studia latina. Jazykové skupiny jsou děleny přes celý ročník podle aktuální úrovně. V rámci jazykového vzdělávání nabízíme zahraniční výjezdy, jazykové kempy a přípravu na certifikované zkoušky. Anglickou konverzaci ve vyšších ročnících vyučuje rodilý mluvčí.

Dostupnost

Škola se nachází v centru Prahy s dobrou dopravní dostupností, na všech linkách metra a v blízkosti vlakových nádraží.

Předávání vysvědčení - 30.6. v 9 hodin

Informace pro nastupující ročníky

Rozřazovací testy z NJ, FJ, ŠJ - 21.6. ve 12.00, ústní část z NJ od 14.00.

Rozřazovací testy z AJ - 21.6. ve 13.00.

Informace k adaptačnímu kurzu - září 2016

Adaptační kurz 1.C

Adaptační kurz_primy

Seznam pomůcek pro primy

 

Školní akce

Aktuality

Nabídka účasti na letním archeologicko‑epigrafickém výzkumu v Českém ráji

Nabídka je určena studentům od 17 let, více zde: rytiny 2016 nabídka 2

Sportovně turistický kurz – fotky

Byly přidány fotky ze sportovně turistického kurzu.

Úspěchy ve středoškolské odborné činnosti

Předávání ocenění na Staroměstské radnici za úspěchy v krajských kolech olympiád a SOČ.