Gymnázium prof. Jana Patočky

Forma studia

  • Dvě třídy na 8‑leté větvi
    (pro žáky z pátých tříd ZŠ)
  • Jedna třída na 4‑leté větvi
    (pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou)

Studium v obou větvích je všeobecně zaměřené, s možností profilace od septim/třetího ročníku v rámci velkého výběru odborných seminářů.

Kapacita

Současná kapacita gymnázia je 20 tříd - 16 tříd osmiletého studia, v každém ročníku 2 třídy, a 4 třídy čtyřletého studia, po jedné třídě v každém ročníku.

Gymnázium využívá dvě budovy. Většina výuky je soustředěna do hlavní budovy v Jindřišské 36 a část výuky maturitních ročníků probíhá v budově v Jeruzalémské 9.

Cizí jazyky

Všichni žáci studují angličtinu, jako další jazyk mají na výběr němčinu, španělštinu a francouzštinu. Od kvarty na osmileté větvi je součástí studia latina. Jazykové skupiny jsou děleny přes celý ročník podle aktuální úrovně. V rámci jazykového vzdělávání nabízíme zahraniční výjezdy, jazykové kempy a přípravu na certifikované zkoušky. Anglickou konverzaci ve vyšších ročnících vyučuje rodilý mluvčí.

Dostupnost

Škola se nachází v centru Prahy s dobrou dopravní dostupností, na všech linkách metra a v blízkosti vlakových nádraží.

Výsledky přijímacího řízení na čtyřleté studium

Seznam přijatých uchazečů na čtyřleté studium

Poučení

Výsledky přijímacího řízení na čtyřleté studium

Informace pro rodiče_4G

Výsledky přijímacího řízení na osmileté studium

Seznam přijatých uchazečů - osmileté studium

Poučení

Výsledky přijímacího řízení na osmileté studium

 

Školní akce

  • Náhradní termín přijímací zkoušky na osmileté studium - Pá 6. 5. od 8:00 do 10:40
  • Náhradní termín přijímacích zkoušek na čtyřleté studium - Pá 13. 5. od 8:30 do 11:30
  • Branně turistický kurz pro septimy a 3.c - So 4. 6. - So 11. 6.
  • Uzavření klasifikace za 2.pololetí - Po 20. 6. od 20:00 do 20:00

Aktuality
 

Rozvrhy maturitních zkoušek 16. – 20. května 2016

Rozvrhy MZK pro jednotlivé třídy naleznete v sekci Pro studenty - Maturitní zkoušky.

Sdělení pro primy a sekundy

V uvedených třídách bude v měsíci květnu realizován program na podporu pozitivních vztahů mezi studenty.
I.A 25. 5. 2016 9.00
I.B 26.5. 2016 9.00
II.A 19.5. 2016 9.00
II.B 20.5. 2016 9.00
Realizátorem bude PPP pro Prahu 1, 2, 4, Dr. Marušková, tel.: 267 997 015.

Gratulujeme !

Jan Bíma, student VII.B, se umístil na 1.místě v krajském kole SOČ - obor matematika - fyzika.