Gymnázium prof. Jana Patočky

Forma studia

Kapacita

Cizí jazyky

Dostupnost

 

 

borders-2

     

 

Aktuality

Harmonogram školního roku 2018‑19

Školní akce

Dny otevřených dveří pro zájemce o studium: 6. 12. 2018 a 17. 1. 2019 od 17:00 do 19:00

Informace pro rodiče budou podávány ve třech časech: od 17:00, od cca 17:40, od cca 18:20. V učebnách budou průběžně probíhat prezentace jednotlivých předmětů.

Hra na Hrad – primy A, B

V úterý 18. prosince 2018 si primy vyzkouší Hru na Hrad, což je zážitková prohlídka expozice Příběh Pražského hradu. Program je pětihodinový, sraz bude mít každá třída individuálně s doprovázejícím učitelem, po skončení výuky bude rozchod na Pražském hradě.

https://www.hrad.cz/cs/kultura‑na‑hrade/program/informace‑pro‑zakladni‑skoly‑hra‑na‑hrad‑rezervace‑10231

prima A – doprovod - Mgr. Michal Pavlík
prima B – doprovod – Mgr. David Brož

Literární projekt „Kde domov můj?“

(Pokračování textu…)

Dějepisná exkurze – Chrám sv. Víta a Pražský hrad

17. prosince 2018 třídy VI. A ( s prof. J. Havlíkem), VI. B (s prof. J. Kodrovou) a 2.C ( s prof. M. Pavlíkem) navštíví areál Pražského hradu. Společně s průvodcem Hradu absolvují prohlídku Chrámu sv. Víta a starého královského paláce, v další části pak budou studenti pokračovat v prohlídce se svými vyučujícími (klášter sv. Jiří, Zlatá ulička, pražské purkrabství, jízdárna, letohrádek královny Anny, míčovna, zahrada Na Valech, Hradčanské náměstí...), na závěr studenti sami zpracují připravené pracovní listy.
Sraz v 8.45 na třetím nádvoří Hradu (před vstupem do katedrály sv. Víta).
Návrat do školy na odpolední vyučování na 7. vyučovací hodinu.

(Pokračování textu…)