Aktuality

Opravné komisionální zkoušky 26. 8. 2022 od 9.00

matematika - učebna 12
fyzika - učebna 8
španělský jazyk - učebna 17

Adaptační kurz pro primy a 1.C

Každoroční zářijový kurz pro nové studenty GPJP.
Podrobné informace pro 1.C zde: ZDE
Podrobné informace pro primy zde: ZDE

Divadelní soubor Gymnázia prof. Jana Patočky uvádí premiéru inscenace hry Moiry Buffini VEČEŘE. Současná britská dramatička se při psaní hry inspirovala poetikou absurdních dramat Edwarda Albeeho, zejména jeho celosvětově nejznámější hrou Kdo se bojí Virginie Woolfové. Přijďte si tedy s námi užít na závěr školního roku trochu té absurdity světa.
Hrají Mariana Holomková, Bernard Zděnovec, Eliška Hostáková, Robin Kemel, Anna Marie Hrušková, Ly Nguyen Phuong a Ondřej Loos.
Premiéra 30. 6. 2022 od 19:30 v Divadle D21. Vstupné 130 Kč. Vstupenky si rezervujte na:
https://www.divadlod21.cz/d21/program

Po stopách císařské Vídně a rakouské umělecké bohémy (historická exkurze GPJP )

Studijně‑poznávací třídenní pobyt ve Vídni 14. - 16. října 2022, určeno pro septimy a třetí C. Více informací pro přihlášení ZDE

Zájezd do Francie - Montpellier - Doplatek

Škole se podařilo získat finanční podporu od Magistrátu na náš pobyt s výukou ve Francii, proto se můžeme těšit z menšího doplatku.
Doplatek 7100,- Kč uhraďte, prosím, do konce června 2022 na účet školy: 2001740288/6000, variabilní symbol 17.
Do zprávy pro příjemce uveďte: jméno a příjmení dítěte‑třída‑Montpellier

Úspěch v olympiádě z anglického jazyka

Tomáš Předota z kvarty B se v celorepublikovém kole umístil na 2. místě.

Informace pro účastníky zájezdu do Anglie

Dne 6.6.2022 je sraz účastníků v 13:45 na Hlavním nádraží. Zájezd po stopách Anglických králů se bude konat od 6.‑11.6.2022 a prozkoumáme krásy Londýna a okolí.

Soutěž Máš umělecké střevo

S potěšením oznamujeme, že naše studentky ze 4.C Veronika Tůmová, Gabriela Höschlová, Michaela Hálková, již potřetí zabodovaly v soutěži Máš umělecké střevo. Letos na téma Svoboda volby. Tentokrát si odnesly cenu za přínos k tématům se sociálním přesahem 🙂
Studentkám moc gratulujeme ke skvělému završení jejich studia!

Atletika Praha 1 – 24.5. 2022

Studenti GPJP vyrazili na Kotlářku s nadšením. Prožili krásný sportovní den, na který budou vzpomínat.
Úspěchy sklízeli ve všech kategoriích i disciplínách. Za všechny alespoň jména těch, kteří se umístili na prvních místech (a někteří vícenásobně!):
Anna Vozábová, Filip Šorban, Valerie Plevová, Jan Žilina, Antonín Blažek, Martin Machurek.
Vítězství oslavily i obě naše štafety kategorie tercie+kvarty ve složení: Plevová, Řezníčková, Tomanová, Říhová, Musil, Blažek, Žilina, Brůžek
Gratulace všem! Díky za skvělé nasazení a všechny výkony.
Jana Bukačová GPJP AJ‑TV

Běh pro Paměť národa

I v letošním roce se GPJP zapojuje do akce Běh pro Paměť národa. Svými naběhanými kilometry chceme přispět pro dobrou věc a pomoci k oživení vzpomínky na významné okamžiky našich dějin. Každý kilometr se počítá!!!

https://www.behpropametnaroda.cz/

Úspěch ve Středoškolské odborné činnosti

Gratulujeme naší studentce Lindě Murčové z 3.C k 1. místu v krajském kole SOČ v oboru Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času.

Postup do celostátního kola zeměpisné olympiády

Gratulujeme Davidu Horníkovi ze IV.B k úspěchu a postupu mezi TOP 24 v České republice a držíme palce.

30. výročí partnerství Prahy 1 a bavorského města Bamberg

V rámci oslav 30. výročí partnerství mezi Prahou 1 a bavorským městem Bamberg navštívili naši studenti Bavorské zastoupení v Praze, kde byli spolu se zástupci města přivítani panem ředitelem Dr. Hannesem Lachmannem a místostarostou města Bamberg, panem Jonasem Glüsenkampem. Více informací najdete zde

Bakala Foundation

Gratulujeme Sofii Kamarádové z kvinty A k získání stipendia v rámci nadace Bakala Foundation pro studium v Anglii, kdy uspěla v přísném výběrovém řízení.

Úspěch v olympiádě z českého jazyka

Gratulujeme naší studentce Adrieně Drábkové ze septimy A k 1. místu v okresním kole olympiády z českého jazyka a držíme palce do krajského kola.

Maturitní ples GPJP 2022

Předprodej pro veřejnost pak bude probíhat na tomto odkazu:
https://www.ticketmaster.cz/event/43171
který bude funkční v termínu 7.3. 01:00 hodin – 1.4.

Zájezd do Anglie pro kvarty

Ve dnech 6.‑11.6. 2022 plánujeme zájezd "Po Stopách anglických králů" pro kvarty. Společně uvidíme Londýn, ale nakoukneme také do historie do doby Jindřicha VIII, uvidíme přímořské letovisko Brighton nebo zavítáme do sídla královské rodiny Windsor.

Třídní schůzky 7.4. 2022 od 17.00

Vážení rodiče,
ve čtvrtek 7.4. od 17.00 proběhnou na naší škole prezenčně v kmenových třídách třídní schůzky.
O individuálních konzultacích budete informováni třídním učitelem v mailu.

Konflikt na Ukrajině očima ruské emigrace!

Chcete se dozvědět více? Přijďte v pondělí 21.3. v 15.00 do učebny 20.
Vstup volný pro studenty, absolventy i učitele a rodiče GPJP.

Výsledky přijímacích zkoušek nanečisto je možné vyzvednout ve vrátnici školy od 7:15 do 17:00.

Přihlašování seminářů pro školní rok 2022‑2023

Zájezd do Francie s výukou jazyka a pobytem v rodinách

V září 2022 (17.‑24.9.) mají studenti francouzského jazyka jedinečnou možnost vyrazit do Jižní Francie, kde je v Montpellier čeká pestrý program a pobyt v rodinách. V jazykové škole se budou dopoledne učit francouzsky s rodilými mluvčími, odpoledne budou jezdit na výlety do okolí a přespávat budou ve francouzských rodinách.
Výjezd je určen studentům současných tercií až sext osmiletého gymnázia a 1.- 2. ročníku čtyřletého gymnázia.
V příloze naleznete závaznou přihlášku, formulář GDPR (týkající se Souhlasu se zpracováním osobních údajů pro potřeby pojištění) a program zájezdu.
Vyplněnou přihlášku a formulář GDPR studenti odevzdají vyučujícímu francouzštiny. Úhradu zálohy je nutné zaplatit do konce března.

Storno podmínky
PROVENCE a LANGUEDOCU (program s výukou francouzštiny v jazykové škole)
Závazná přihláška
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJU

Biologická fotografická soutěž „MALÍŘSKÁ PALETA“


Více ZDE